Konstrukcja balaski PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Konstrukcja plot Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji a także proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenia z PCV na plot i bramę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane ogrodzenia PCV na plot i bramkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak proponowane balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements